DVO-LINJSKI SISTEMI

Naprave za centralno mazanje z dvema glavnima vodoma so primerna za olja kot tudi za masti do razreda NLGI 2.

Uporabimo jih npr. pri mazalni napravi, ki oskrbuje več strojev hkrati z mazalnim sredstvom, kot je to npr. pri transfernih napravah, zlagalcev lesa ali za stroje v metalurških obratih, valjarnah, papirnicah in cementarnah.

Dvocevne mazalne naprave so načeloma koncipirane kot porabniške mazalne naprave za intermitentno obratovanje.

SESTAVLJENE SO IZ:

  • električno ali pnevmatsko gnane črpalke z rezervoarjem
  • razdelilci za dvocevni sistem
  • krmilni potni ventil
  • krmilna naprava
  • dva glavna voda z ustreznimi mazalnimi vodi in priključki
dvo-linijski-sistemi

KATALOGI PROIZVODOV ZA DVO-LINIJSKE SISTEME: