CENTRALNO MAZANJE ZA VOZILA GREDBENE MEHANIZACIJE,
VILIČARJEV TER KMETIJSKE MEHANIZACIJE

bager

 

Vogel nudi sisteme za centralno mazanje za vozila narejene po meri. Ločimo med sistemi za centralno mazanje za cestna vozila (tovornjaki, vlečna vozila in priklopniki-on-road) na eni strani ter med sistemi za centralno mazanje za gradbene stroje, za viličarje ter za kmetijske stroje (off-road).

Nobeno mazalno mesto ni spuščeno, ležaji so vedno optimalno mazani, kljub temu se pa poraba mazalnega sredstva zniža do 50 % napram konvencionalnemu mazanju.

TE TOČKE OBREMENJUJEJO TONE – MI VAS RAZBREMENIMO!

Sistem za centralno mazanje je sestavljen iz:

  • črpalke z rezervoarjem
  • cevi ter razdelilci mazalnega sredstva
  • krmilnikom (pri napravi z batno črpalko vrste KFGS je krmilna elektronika že vgrajena v črpalko)

Vse komponente so konstruirane za črpanje masti do NLGI razreda 2, ki je vsestransko znana večnamenska mast.

Zaradi varovanja okolja so na trgu masti primerne za sisteme za centralno mazanje, ki so biološko razgradljive. Zaradi majhne porabe masti in ob uporabi bioloških masti se obremenitev tal in talnice zniža na minimum.

Rezervoar je dobavljiv v različnih velikostih, odvisno od velikosti stroja.

Električno gnana batna črpalka ima enega do tri izhodov. To je odvisno od velikosti naprave. Za vsak izhod so na razpolago črpalčni elementi s štirimi različnimi doziranji.

Na vsak črpalčni element priključimo progresivni razdelilec, kateri transportira količino mazalnega sredstva v točno določenem razmerju na posamezno mazalno mesto.

Modulni sistem omogoča, da oskrbimo tudi do 50 mazalnih mest na velikih strojih brez problemov.

Odvisno od števila mazalnih mest, ki jih želimo priključiti sestoji progresivni razdelilec iz tri do deset razdelilnih plošč. Vsaka plošča ima dva izhoda na katera lahko priključimo po eno mazalno mesto, skupaj torej do 20 mazalnih mest. S ustreznim doziranjem lahko progresivni razdelilec prilagodimo posameznemu mestu uležajenja.

Ravno pri obratovanju v kamnolomih, na gradbiščih ali na deponijah je pomebna pravilna izbira, pravilno in strokovno polaganje cevi. Njihova zaščita je še posebej pomembna.

Visokotlačne cevi ojačane s tkanino povezujejo gibajoča se mazalna mesta. Odporne so zunanjim obremenitvam, celo proti udarcom, povzročene npr. od letečih kamnov. Na primernih mestih so položene cevi iz umetne snovi.

Centralno mazanje Vogel – narejeno po meri za viličarje vseh velikosti
… od lahkega 3-tonerca v regalnem skladišču do prekotežkega kontejnerskega viličaraj v lukah.

Oskrbljena so mazalna mesta na krmilni osi in na dvižnem ogrodju. Priključitev dodatnih mazalnih mest, npr. za dograjene naprave je tudi naknadno možno.

Vse komponente so konstruirane tako, da so tudi primerne za uporabo biološko razgradljivih masti do NLGI razreda 2.

Vsak sistem za centralno mazanje je sestavljen iz:

  • električno gnane črpalke z rezervoarjem za mazalno sredstvo in s krmilnikom
  •  progresivni razdelilec z cevnim omrežjem

Na razpolago imamo dve varianti progresivnih naprav:

  • kompaktna naprava tipa KFGS – z integriranim krmilnikom v telesu črpalke
  • progresivna naprava KFG – s eksternim krmilnikom IG 471-21

Zaradi znižanja onesnaževanja okolja obstajajo na trgu biološko razgradljive masti, ki so primerne za sisteme za centralno mazanje. Zaradi majhne porabe masti pri strojih z centralnim mazanjem in ob uporabi biomasti se obremenitev tal in talnice reducira na minimum.

Naprave za centralno mazanje Vogel so oblikovane za uporabo v vseh vremenskih razmerjah pri temperaturah med -25oC do +75oC.

CENTRALNO MAZANJE VOGEL ZA KMETIJSKE STROJE
Sistem za centralno mazanje je sestavljena iz:

  • Črpalke z rezervoarjem
  • Razdelilec mazalne snovi s cevnim omrežjem
  • krmilnik

Vse je konstruirano za uporabo masti do NLGI razreda 2. Ti ustrezajo po viskoznosti znani masti “Stauffer”.

Zaradi reduciranja onesnaževanja okolja obstajajo na trgu biološko razgradljive masti, ki so primerne za naprave centralnega mazanja.Sicer so dražji od običajnih vendar jih centralno mazanje zelo varčno porabi. Zaradi majhne porabe masti pri strojih s centralnim mazanjem in ob uporabi biomasti se obremenitev tal in talnice znižuje na minimum.

Električno gnane batne črpalke imajo v odvisnosti od sistema enega do dveh izhodov. Za vsakim izhodom so črpalčni elementi s štirimi različnimi doziranji na razpolagi.

Na vsak črpalčni element je priključen progresivni razdelilec, ki razdeli količino mazalnega sredstva v točno določenem razmerju in dovaja na posamezna mazalna mesta.

Modulni sistem omogoča, da oskrbimo tudi do 60 mazalnih mest in več na velikih strojih brez problemov.

Odvisno od števila mazalnih mest, ki jih želimo priključiti sestoji progresivni razdelilec iz tri do devet razdelilnih plošč. Vsaka plošča ima dva izhoda na katera lahko priključimo po eno mazalno mesto, skupaj torej do 18 mazalnih mest. S ustreznim doziranjem lahko progresivnega razdelilca prilagodimo posameznemu mestu uležajenja.

Ravno pri obratovanju kmetijskega stroja na grobem terenu je pomebna pravilna izbira, pravilno in strokovno polaganje cevi in njihova zaščita še posebej pomembna. Visokotlačne cevi ojačane s tkanino povezujejo gibajoča se mazalna mesta. Odporne so zunanjim obremenitvam, celo proti kakšnemu udarcu, povzročenega npr. od letečega kamna. Na manj nevarnih mestih so položene cevi iz umetne snovi.

KATALOGI PROIZVODOV: